Inicijacija i učenje u Zagrebu  20., 21.i 22. rujna 2006.

Ven. S.E. Gangten Trulku Rinpochemajstor Dzogchen-a (Kunzang  Pema  Nampar Gyalwa), nosilac Longchen  Nyinthik loze i 9. inkarnacija Tertona  Pema  Lingpa-e (1450-1521), koji je manifestacija Guru Rinpoche-a (Padmasambhave) i Longchen Rabjampa-e, u Zagrebu tokom učenja, na tronu, okružen Sanghom koju čine članovi centra za budhistički studij i meditaciju ‘Padmasana’.

gangten20. rujna u popodnevnim satima Rinpoche je inicirao članove Padmasane u praksu na Guru Padmasambhavu u aspektu „Pema Tho Treng Tsal“, kojom se steklo opunomoćenje za sve razine praksi u ovoj tradiciji od kriya yogha-e  pa  do tsa-lung- tik-le yogha-e na razini nadhija, kapljica i prana-e. Osnova za ovu praksu su preliminarije„Ngon-dro“ po tekstu „Kun-Sang-dgongs-pa-kun-dus“, koji je sastavio H.H. Dudjom Rinpoche (Jigdral Yeshe Dorje), uzvišeni poglavar Nyingma škole i korijenski učitelj Gangten Trulku  Kunzang  Pema Nampar  Gyalwa-e,nosioca doktrine drevne Gangteng Sangak Choling samostanske tradicije. Ovaj preliminarni tekst ima izvornu liturgijsku osnovu u famoznoj „Lucidnoj suštini“, tekstu kojeg je sastavio Terdak Ling-pa.

21. rujna u dopodnevnom i popodnevnom zasjedanju, Rinpoche je podučavao izvanrednom vještinom, lakoćom i spontanošću Dzogchena (neomeđenog poput prostora), 9 yana (putova ili načina postignuća stanja oslobođenja i prosvjetljenja), objasnivši filozofska polazišta, metodu i postignuće svake od 9 yana. Rinpoche je započeo s objašnjenjem puta Shravaka-yana-e, Pratyeka-yana-e, Bodhisattva-yane, obuhvativši bazično učenje Vinaya-pithaka-e i savršenog puta Sutre (Parchen), nastavivši s obrazloženjem Vajra-Yana-e s unutarnjom podjelom na6 klasa tantre: Kriya-yoghom, Upa-yoghom, Yogha-tantrom, Maha-yoghom,  Anu-yoghom i Ati-yogha tantrom. Zatim je bilo posebno riječi o postignuću (plodu) u praksi po Ati-yogha sistemu. Sve realizacije su svrstane u dvije skupine. U Trechog  skupinu ulaze sva postignuća zasnovana na treningu odsijecanja uzica svih konceptualnih mentalnih predodžbi kao proizvoda neznanja dualističkog uma i konačno rastakanje tijela u atome, a prevođenje uma u stanje Dharmatha-e (istinske prirode uma).
Trogel skupina sadrži  postignuće duginog tijela ili Velike Phowe cjelovitog ostvarenja Dharmakaya-e. Ova metoda znana je i kao „skok u sam centar“.
Objašnjenje 9 yana dato je u tradiciji Dzogchena, a pripada staroj temeljnoj školi puta Nyingmapa.
Kao posebne preliminarije za Dzogchen u tradiciji Trogel, Sangha studijsko-meditacijske grupe centra Padmasane koristi tekst „La-mi-nel-djor-chin-labs-char-phe-bs“ ili „Kišu blagoslova“ kao Guru Yoghu na Tso-kye Dorje, zasnovanu na sedmodijelnoj molitvi. Ova Guru Yogha je osnova za akumulaciju pozitivnih vrlina za praksu i retrit u Dzogchenu.
23. rujna Rinpoche je za uski krug Padmasane dao poseban blagoslov i usmenu transmisiju „Lung“ za Dzogchen od  Longchen Rajampa-e, što predstavlja sađenje sjemena za „Jasno ogledalo-sliku postignuća„ i najava je za Dzogchen retreat u Hrvatskoj u skorijoj budućnosti kada Sangha ispuni uvjete za to. Ovu rijetku transmisiju za Dzogchen, Rinpoche je prethodno dao osim u Hrvatskoj jedino u Francuskoj u toku cijele njegove turneje po Europi.
Rinpoche je ostavio svoj blagoslov i molitvu dobrih želja za brzo postignuće u centru Padmasana kao čuvaru njegove Dzogchen tradicije u Hrvatskoj u duhu Rime-ne-sektaštva koje Padmasana slijedi u svom programu duhovnog treninga. Predstavnik Gangten  Trulku Rinpoche-a za Hrvatsku je predsjednik H.B.D. Padmasane, Lobsang Norbu (Dragutin Šmalcelj). H.B.D. Padmasana  povezana je u svom meditacijskom programu s „Yeshe Korlo“ organizacijom koja objedinjuje Nyingmapa budhističke centre Amerike i Europe.

Prijevod učenja na hrvatski jezik učinio je Lobsang Norbu (Dragutin Šmalcelj).

Neka sve bude povoljno!!!