Rime

‘RIME’ – NESEKTAŠKI PRISTUP VELIKOM UČENJU (ODREDNICA DJELOVANJA H.B.D. ‘PADMASANE’)

‘Padmasana’ – hrvatsko budističko društvo, osnovao je 2001. gosp. Dragutin Šmalcelj nakon povratka s budističkih studija u Indiji koji su trajali više od devet godina pod vodstvom ostvarenih Mahayana budističkih duhovnih majstora iz četiri tibetanske budističke škole. Kako je Dragutin Šmalcelj bio student istaknutih majstora iz različitih duhovnih tradicija, uvidio je smisao, podjednaku vrijednost i snagu budističke misli i prakse u svim tradicijama. Sagledavši suštinu i vrijednosti u različitim pristupima, učenjima i razinama objašnjenja Buddhinih riječi, doživljava Dharmu kao cjelinu čije dijelove čine autentična učenja pojedinih škola, različitost filozofskih gledišta i prakse tradicijskih duhovnih loza. Gosp. Šmalcelj je postupno uvidio da sve to zajedno pridonosi stvaranju ispravnog poticaja u sveobuhvatnom osobnom duhovnom rastu kao imperativ svestranosti bodhisattvinih djelovanja na velikom Putu. Time je ujedno i onemogućena pojava ekstremnih, parcijalnih i štetnih stavova i težnji pojedinaca zasnovanih na ideji o vjerodostojnosti i nadmoćnosti jedne određene tradicije, škole ili loze čiji začetak leži na pogrešnoj motivaciji i nedostatku znanja o značaju budističke doktrine u njezinoj cjelini.

Ovom se može pridodati i počesto romantični pristup budizmu prisutan kod mnogih zapadnih sljedbenika velikog Puta, zasnovan često na lokalnoj himalajskoj pučkoj tradiciji i vjerovanju te inspiriran šarolikim egzotičnim folklorom.  Propagiranje i predstavljanje Buddhinog učenja na takav neosviješten način je krajnje destruktivna pojava i šteti čuvanju autentičnosti i vrijednosti duhovne tradicije u cijelosti. Upravo cjelokupnost akademskog znanja, autentičnog učenja i sakupljenog duhovnog iskustva čine valjanu i cjelovitu budističku Mahajansku stečevinu mudrosti koju smo dužni sačuvati za dobro budućih generacija. Sa ovom vizijom gosp. Šmalcelj susreće u vrijeme svojih studija Njegovu svetost Dalai Lamu u Mahajanskom sveučilištu Sera Jhe, gdje od njega dobiva odobrenje i blagoslov, kao nosilac ‘Rime’ projekta u Hrvatskoj, za osnivanje nesektaškog centra za budistički studij, kontemplaciju i meditaciju otvorenog autentičnim duhovnim učenjima i učiteljima sve četiri škole. Tako je Padmasana kao duhovna udruga zaživjela pod blagoslovom 14-og Dalai Lame, a  kasnije i 17-og Gyalwe Karmape i drugih velikih učitelja, kako bi se širila Buddhina učenja u duhu nesektaštva i služila za dobro današnjem čovjeku.
Tibetanska riječ ‘rime‘ znači nesektaštvo, odnosno pristup koji je nepristran prema učenjima Buddhe ili Buddhinom Putu (Buddha- yani).


Buddha je razjasnio 84 000 različitih tipova učenja koja su prikladna različitim kapacitetima bića. Unutar tih kolekcija učenja uključena su i ona koja se podučavaju i prakticiraju u raznim tibetanskim školama budizma kao što su Nyingmapa, Kagyupa, Gelugpa, Sakyapa i Jonang. S obzirom na to da su sva ova učenja pronikla iz prosvjetljenog uma Buddhe, bilo bi apsurdno govoriti koja su bolja, originalna i potpuna ili diskriminirati jedno od drugih. Kroz razumijevanje različitosti između kapaciteta pojedinaca, ‘Rime’ pristup uvažava različitosti između škola. Nadalje, nesektaški pristup održava sva učenja, a ujedno ih i štiti od degeneriranja.


Od iznimne je važnosti razumjeti da ‘Rime’ nije nova škola ili tradicija. Tijekom zanimljivog razgovora s Prečasnim Doboom Tulku Rinpocheom, direktorom tibetanskog kulturnog centra u Delhiju, gosp. Šmalcelja i mene su savjetovali da dajemo prednost izrazu ‘nesektaštvo’ prije negoli izrazu ‘Rime’, jer je potonji često pogrešno interpretiran u tibetanskoj budističkoj povijesti kao neka nova vrsta pokreta ili tradicije koji su nametnule pojedine škole zbog dominacije. ‘Rime’ nije ništa posebno i novo izvan postojećih glavnih škola tibetanskog budizma. Stoga tibetanski duhovni učitelji koji podržavaju nesektaški pristup – ‘Rime’ mogu biti pronađeni u svim tradicijama Mahayana Budizma u Tibetu. Kao primjere u tome navodimo iz 15. st. Lamu Je Tsongkhapu, osnivača Gelug škole; iz 19. st., Jamyang Khyentse Wangpo Rinpoche-a, kao nositelja Sakya loze; Jamgon Kongtrul Lodro Thaye Rinpoche-a iz Kagyu i Nyingma tradicije; Terchen Chokgur Linpu i Patrul Rinpoche-a iz Nyingma škole ;15-og Gyalwa Karmapu Khakhyab Dorje-a; prošlog Dilgo Khyentse Rinpoche-a; Prečasnog Khunu Lamu Tenzin Gyaltsena. Pored ovih učitelja postoji još čitav niz onih koji su podučavali u duhu nesektaštva. U današnje vrijeme ovaj pristup snažno su podržavali i održavali učitelji kao što su Njegova Svetost 14-og Dalai Lama, Njegova Svetost 17-og Gyalwa Karmapa  Ogyen Trinley Dorjee, Njegova Svetost Sakya Trizin, Arya Lobsang Thubtan Rinpoche u ime svoga učitelja-majstora Njegove Svetosti 11-og Panchen Lame, Prečasni Garchen Rinpoche, Prečasni Sogyal Rinpoche, Prečasni Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche, Prečasni Khamtrul Rinpoche iz Dharamsale i mnogi drugi učitelji.


Daljnji se oprez odnosi na način ispravnog pristupa u funkcioniranju Rime-a, što ne znači uzimanje učenja i praksi iz različitih tradicija i njihovo proizvoljno kombiniranje u raznim varijacijama. Isto bi dovelo do degeneriranja Dharme i zagađenja čistoće neprekinutih usmenih transmisija.

Stoga, i u slučaju kada pojedinac prakticira učenja ili prakse iz različitih tradicija i loza, autentičnost, čistoća i blagoslov pojedine loze moraju ostati kakvi jesu unutar same prakse.
Kada govorimo o nesektaškom pristupu, nameće se često pitanje kako to funkcionira na razini pojedinca i u budističkoj Sanghi?

  1. Jedan od načina kako slijediti Rime je slušanje i razumijevanje učenja raznih tradicija kroz njihove različite pristupe.
    Na primjer, postoje mnogi učitelji koji su, premda pripadaju određenoj školi, studirali su tekstove sutre i tantre kod različitih učitelja iz različitih loza, a potom ih objašnjavaju i podučavaju neodvojivo koristeći svestranost svog uvida. Kako su sve četiri škole podjednako važne imajući svaka svoje specifične kvalitete izrazio je Njegova Svetost Dalai Lama prilikom jednog podučavanja, kada je citirao Lamu Jamyang Khyentse Chokyi Lodro-a;  “Kada veliki Nyingma-pa znalac Longchen Rabjam daje obrazloženje temeljnog Sakyapa teksta ‘Osnove, put i plod’ on to uglavnom čini iz perspektive prosvjetljenog uma Buddha, dok je Sakyapa prezentacija uglavnom iz perspektive duhovnog iskustva yogija na Putu, a Gelugpa prezentacija temelji se na objašnjenju uglavnom iz perspektive načina pojavljivanja fenomena prosječnim osjetilnim bićima“. Njegova Svetost 14 Dalai Lama također je sastavio molitvu za Rime pokret koja uključuje različite osobe i loze. Tijekom predavanja 17. Gyalwa Karmapa Ogyen Trinley Dorjee prikazao je da su tradicije učenja sutrayane i mantrayane poput debla stabla, a raznolikost učitelja nositelja loza vlastitih tradicija poput raznolikih grana tog istog stabla.
  2. Drugi pristup Rime-u omogućuje da učitelji premda studiraju i prakticiraju u jednoj određenoj tradiciji, vremenom stječu uvid, kroz moć realizacije, da su sve tradicije važne i u suštini jednake.
    Jedan primjer je Kagyu Yogi Prečasni Garchen Rinpoche koji je bio prilikom posjeta našem budističkom Društvu ushićen činjenicom stavljanja naglaska na nesektaški pristup te mu se pojavila vizija kada je bio zamoljen uraditi inspirativnu molitvu za komplementarnu prirodu svih četiriju tradicija: vidio je Gelugpa tradiciju kao veliko deblo stabla, Sakyapa tradiciju kao mnoge raznolike grane, Nyingmapa tradiciju kao cvjetove koji se otvaraju na krajevima grana a Kagyupa tradiciju kao plod koji iz njih niče. Svaka od ovih tradicija je neophodna, a djelatna dobrota ljubavi, suosjećanje i Bodhichitta kako je podučavao Buddha, su prisutni u svakoj tradiciji, poput vode koja protječe kroz sve dijelove drveta. Nadalje, Rinpoche je dodao kako svaka od četiri škole ima mogućnost razmjenjivanja (dijeljenja) učenja sa ostalima, jer su Gelugpa i Sakyapa tradicije specijalizirale određene načine kako bi zaštitile cjelokupnu raznolikost buddhinog učenja, dok su Kagyupa i Nyingmapa tradicije specijalizirale čuvanje tijeka realizacije.
  3. Pitamo se kako na razini budističke Sanghe ili društva Rime funkcionira?
    Čini se da postoje različiti pristupi. U našem budističkom društvu „Padmasana“ postoji komparativni studij na razini Sutre svih učenja Stupnjevitog Puta na način na koji se oni podučavaju u sve četiri tradicije. To je ”Lam Rim” (Stupnjeviti Put) prema Lami Je Tsongkhapi koji se temelji na radu Atishe,  ”Lam’dre’‘ (Osnova, Put i Plod), učenje iz Sakya tradicije, ”Ukras dragocjenog oslobođenja” (eng. Ornament of precious liberation ) od Gampope koje pripada korijenskim učenjima u Kagyupa tradiciji i u Nyingmapa tradiciji Patrul Rinpoche-ov tekst  ”Riječi mog dragocjenog učitelja”.

Kako Mahayana nije drugo nego Bodhichitta (probuđena svijest), mi studiramo kroz tekstove i komentare renomiranih duhovnih majstora poput Shantideve, Atishe, Nagarjune, Ngulchu Thogme Zangpo’a i drugih. Na razini Tantre pozivaju se u gostovanja ostvareni Vajra majstori iz različitih tradicija da podučavaju različite tantričke tekstove, simboliku i prakse svojih loza. Vrlo je važno razumjeti da veliki sustavi i učenja kao što su klase Tantre, Mahamudra, Dzogchen, iako su pojedinačno različiti po specifičnostima kvaliteta, nisu ni u kom smislu kontradiktorni.

Na primjer riječ ”Rigpa” ili čista svjesnost u Dzogchen učenjima je od istoga značenja kao i ”urođenog uma jasne svjetlosti’‘ koji nalazimo u visokoj yoga tantri, premda postoje specifične razlike unutar ove dvije kategorije učenja u pogledu ”Rigpe’‘ i ”jasne svjetlosti”. Stoga je važno učenike izložiti različitim učenjima, s naglaskom na nesektaški pristup. Ova vrsta otvorenog pristupa naglašava razumijevanje Buddha Dharme u cjelini. Članovi Padmasane ohrabruju se da prakticiraju preliminarne prakse (Ngondro), kao i prakse na ”yidam” meditacijska božanstva za koja su primili opunomoćenja u manjim skupinama ili na povlačenjima koje je organiziralo društvo uz stručno vodstvo.

  1. Slijedeći u svom programu nesektaški model, naše je društvo sretno i počašćeno jer nosi blagoslove nekolicine eminentnih učitelja iz različitih tradicija (uključujući Dalai Lamu i Gyalwa Karmapu Ogyen Trinley Dorjee-a). Zbog ovakvog otvorenog pristupa mi smo se suzdržali od izjašnjavanja pripadnosti našeg budističkog društva bilo kojoj tradiciji ili jednom učitelju. Premda smo već obznanili kako poštujemo sve autentične učitelje, djelujemo u tom duhu te smo počašćeni pozvati svakoga od njih da predstavi svoju tradiciju kao jednu od ravnopravnih treninga uma unutar tibetanskog Mahayana Budizma.

Neka sve bude povoljno !!!

Tekst je napisala: Reena Šmalcelj (Lhamo Ozer Chenma), dopredsjednica H.B.D. ‘Padmasana’
Tekst preveo sa engleskog: Petar Sugović

DUHOVNI MAJSTORI KOJI PODRŽAVAJU RIME PRISTUP