Ven Ganor Dzogchen Rinpoche

BORAVAK 14. GANOR DZOGCHEN RINPOCHE-a U HRVATSKOJ

Zagreb, od 12.06. do 28.06.2007.

Učenja i inicijacije iz terton tradicije koje je dao sanghi hrvatskog budističkom centru Padmasana.

GTR01

14. Ganor Dzogchen Rinpoche ima nadahnut način podučavanja koji dolazi iz neomeđenog prostora oslobođenog uma tertona vođenog čistom vizijom spontanog postignuća velikog Dzogchena. Rinpocheov način iniciranja učenika u tantru daleko je od formalnog izvođenja tantričkog rituala i stvar je njegove osobne realizacije stupnjeva tantričke joge, pa to ostavlja dubog i neopisiv dojam na prisutne. Njegovi su savjeti i upute potpuno praktične prirode, a takvo je i njegovo vodstvo u Dzogchen način uvodnih meditacija, koje su lako primjenljive jer proizlaze iz njegovog osobnog iskustva i direktnog viđenja potrebe kod učenika.
Rinpoche je prvog dana učenja dao vanjsko budističko utočište u skladu s tri prve yane po staroj školi podjele na devet yana cjelovitog dostignuća ploda. Objasnio je što zapravo znači utočište i zašto je ono neophodno u praksi dharme, kao i razine primjene utočišta kao uzroka za posljedičnu transformaciju cjelokupnog mentalnog potencijala u pozitivno stanje, kao osnovu za čistu viziju koja se treba postepeno razviti kod praktikanta kroz razvojni stupanj tantre. Rastumačio je pravila i koristi od primanja utočišta te tri dodatna ponašanja koja treba slijediti. Uslijedio je obredni način primanja pratimoksha i upasaka pravila ponašanja kako bi se stekla pažnja u odnosu na deset negativnih činova tijela, govora i uma. Na kraju je Rinpoche objasnio značenje bodhisattvinih zavjeta i tantričkih prisega a potom se pristupilo cjelovitom obrednom načinu primanja istog uz učenje o dragocjenom umu bodhichitte, njenom uzroku i plodu.Rinpoche je dijelio prisutnima duhovna imena iz Dzogchen tradicije, uz popratno odsjecanje malog pramena kose s tjemena glave svakog učenika te izdavanjem potvrde o primljenom utočištu.
Idućeg je dana uslijedio DorSem Wang, inicijacija u mandalu Buddhe Vajrasattve, gospodara svih mandala, u aspektu otac – majka (yab yum) blaženstva i praznineRinpoche je dao inicijaciju i praksu na osnovi terme Chokgyur Dechen Lingpe čime su obuhvaćene sve razine praksi na Buddhu Vajrasattvu. Poslije je uslijedila cjelodnevna praksa i meditacija na Vajrasattvu sa Ganor Rinpocheom, što je samo po sebi bilo blagoslov za mentalni kontinuum prisutnih učenika. Na kraju je Rinpoche prenio na prisutne Lung ili usmenu transmisiju korijenskog teksta svoje Terme Vajrasattve. Ova se Terma ukazala Rinpocheu na brdu Mahakale (Shiwatse) pored spilje Mahasiddhe Shawaripe nedaleko Dorjee Dena/Bodha Gaye u Indiji. Usmena transmisija ovog NamTer-a ima neprocjenjivu vrijednost za postignuća kod učenika u budućnosti, a prenesena je umom mudrosti majstora na um učenika.

Narednog dana uslijedilo je učenje o specifičnosti Yidama Crvenog Yamantake (Dorjee Jigje Marpo) ili kratko She-Mar, kao ljutitog aspekta Crvenog Yamantake. Ovo se učenje zove ChogDung. Inicijacija ili Wang izvedena je u sistemu Maha yoga tantre (Neldjor Chenpo), prve od tri unutarnje tantre prema staroj podjeli na devet Yana u Nyingma tradiciji. She-Mar je dan u aspektu Yab Yum (otac-majka) i temelji se na čistoj viziji mandale She-Mar-a i glavnog božanstva Crvenog Yamantake u mandali. Rinpoche je u toj mandali od Božanstva primio direktnu transmisiju koja je potom zapisana ljudskim pismom.

Ovu je viziju Rinpoche imao tijekom svojeg šumskog povlačenja u Arunachalu, u blizini indijsko-butanske granice, poslije završenog recitiranja 1 700 000 mantri božanstva u vanjskom, unutarnjem i tajnom aspektu kroz praksu u Tsa-Lung Yogi. Rinpoche je imao viziju She-Mar-a neposredno nakon pojave mentalne moći (siddhi) kao znak usavršenosti u Mantrayani, kada je snagom mantričkog zvuka uspio saviti poput lista papira komad drveta kvadratičnog oblika širine podlaktice i debljine dvanaest centimetara, na kojem su bili ispisani korjenski slogovi mantri She-Mar-a, koji su bili potpora za unutarnju jogu tokom Rinpocheovog povlačenja.Ovu je She-Mar terma praksu Rinpoche prenio  Njegovoj Svetosti Dalai Lami. Rinpoche je ispisao rukom kratku sadhanu (dnevnu praksu) i ostavio učenicima koji su od njega primili inicijaciju u Zagrebu, a predstavlja sažetak ove terme.Uz ovo, Rinpoche je dao i usmenu uputu o disanju i vizualizaciji opažanja vlastitog tijela neomeđenog poput praznog prostora u skladu sa Dzogchen Treg Choeg i Lhun Drug Thog Gel tradicijom za razvoj tri vrste tijela duge; „ja lus“ ili „rDorje sKu“ (dijamantno tijelo poput duge), „ Od sKu „ (svjetleće tijelo) i „ ja lus phowa chen-po“(tijelo duge velike transformacije). Ako se kroz trening uma ostvari prvo od ova tri tijela, poslije smrti ovo tijelo će emitirati dugin spektar boja pet transcendentalnih mudrosti i smanjiti se u svojoj veličini. Na kraju će nestati u dugi, a ostatak će činiti samo nokti i kosa. To se postiže kroz praksu Trekcho. Tijelo „Od sKu“ postiže se kroz Dzogchen Thogal. U času smrti, tijelo će se rastvoriti direktno u svijetlost ne ostavljajući ništa iza sebe. Dugino tijelo velike transformacije „ja lus phowa chenpo“ će se transformirati u nerazorivu formu sastavljenu od duginog svijetla i nastaviti živjeti kroz tisuće godina sa svrhom poduke podobnih učenika. Nakon toga, ovo će se tijelo razložiti i stopiti s prvobitnom osnovom „dharmatu“. Crveni Yamantaka predstavlja mudrost Manjushrija koja potiskuje smrt a praksa na ovo tantričko božanstvo kroz postignuća u tri klase unutarnje joge omogućuje razvoj tri vrste tijela duge.
Slijedeći je dan prakticirana zajednička meditacija na Crvenog Yamantaku uz trening u vizualizaciji razvoja suptilnog tijela kod učenika sa svrhom pročišćenja njihovog mentalnog opažanja od utjecaja negativnog karmičkog potencijala. Ovo je bilo popraćeno recitiranjem mantri božanstva u cilju akumuliranja pozitivnih potencijala i uz unutarnju vizualizaciju predstavlja svrhu ove prakse u Maha yogi u koju su učenici inicirani. Na kraju je Rinpoche prenio rLung Terme Namcho Mingjur Dorje Gonter na prisutne, čime je kod njih stvorena osnova za cjelovitu realizaciju u budućnosti, a na osnovu njihove prakse i uloženog truda.

Narednog je dana Rinpoche izveo „Tse-pa Me Tse-wang“, inicijaciju u Amitayusa, za porast životne sile i dug život učenika. Ovo opunomoćenje ima osnovu u tri tradicije;

  1. Jangtsen Nying-po Terma
  2. Koncho Chedu
  3. Vimala Mitra Nying-thig ukojem je suštinska kapljica Guru Rinpoche-a u aspektu Guru-a Ratna Tot reng Tsal.

U nastavku seminara u prvom od naredna četiri dana, Rinpoche je inicirao učenike u Medicinskog Buddhu (Sangye Menla Yidam) na osnovuNamcho Mingyur Dorje Gonter Terme, čija tradicija je započela s Bodhisattvom Avalokiteshvarom i prenijela se prema dolje na majstore u ljudskom području preko Bodhisattve Jampel Marpo, Sun-kar i Pandite Pao na Tabo Lagye, Tabo Chubye, Vimalamitru, Guru Rinpoche-a, Tertona Namcho Mingyur Dorje-a, Ragya Asya-u i dalje na nosioce ove velike medicinske loze sve do danas, u neprekinutoj lozi usmenog prijenosa kroz realizirane učitelje.

DoChak Chilkor Sangye Menle (Medicinska pješčana mandala) koja je bila postavljena u H.D.L-u u Zagrebu 2006. godine u organizaciji HBD Padmasane, potječe iz ove izvorne transmisije koja je sačuvana kao Terma.
Zatim je uslijedila zajednička praksa Medicinskog Buddhe po izvornoj sadhani ‘Ringtsin Jnana-e’ i usmena transmisija mantri Medicinskog Buddhe uz pojednostavljenu mentalnu kreaciju mandale medicinskog polja. Nakon prakse Rinpoche je prenio usmenu transmisiju izvornog teksta (terme), čitajući „srcem“, što je bio blagoslov i sjeme za realizaciju aktivnosti Medicinskog Buddhe u svijesti učenika za njihovu buduću praksu.
Idućeg je dana uslijedila inicijacija u skupinu zaštitnika iz obitelji „kali“. Ova se skupna inicijacija zasniva na „Ringtsin Ja-cun Njing-po Ter“-mi.Inicijacija u četiri protektora „Ma Gon Dza Dor Zhi“ uključuje Ekadzati, Mahakalu (Gonpo Legden), Sachok Rahulu i Damchena (Dorje Legpa).Obično se prakticira kao Suma za otklanjanje različitih prepreka poznata kao Ma-Dza-Tham Sum, kada je Mahakala (Gonpo Legden) osobni tajni Yidam praktikanta.

Zadnjeg je dana uslijedila završna ceremonija s Tsogom poznata kao Ganachakra (Tsogs chi Khorlo), poziv na slavlje skupine božanstava mudrosti iz mandale Dor Sem-a, gospodara svih mandala (Dor Sem Tsog). Ovim se odala zahvalnost svim Buddhama, bodhisattvama i tantričkim Yidamima na pruženim blagoslovima i opunomoćenjima za primljene specifične tantričke prakse iz posljedičnog kotača Vajrayane. Ujedno se ovim ritualom i tsog-om akumuliraju zasluge (vrline) i pročišćuju svi sveti tantrički zavjeti (tajne mjere kao enigmatska zaštita uma tantričkih praktikanata).
Na kraju je prinesena velika mandala majstoru kao zadnja zahvala učenika na primljenom učenju i opunomoćenjima s molitvom ponovnog susreta s mudrošću uma majstora u ovom istom životu. 
Rinpoche se zahvalio na pažnji svima prisutnima i dirljivim riječima dao do znanja da će se ponovo vratiti u Hrvatsku karmičkom silom koja ga veže za dvoje njegovih studenata Lobsang Norbu-a (Drage) i Lhamo Ozer Chenma (Reene) koji su bili u prošlim životima njegovi učenici u Tibetu  i njihov rad u Hrvatskoj ima karmičke duboke korijene. Silinom preuzetih zavjeta, oni su prethodnica duhovnih majstora na određenim područjima na kojima će se pojaviti autentično i snažno Buddhino učenje terton loza u budućnosti i formirati Sangha, rekao je na kraju Rinpoche te zamolio sve prisutne da pomognu na različite načine u ispunjenju misije koju njegovi učenici nose.
Rinpoche je u slobodne dane između učenja posjetio Rijeku, Opatiju i mala mjesta uz more, uključujući i Mošćeničku Dragu i Staru Mošćenicu. Na povratku u Zagreb posjetio je spilju u Fužinama,  prisutnima dao blagoslov ‘Phurbe’bio u Karlovcu i na rijeci Mrežnici, na mjestu gdje je bio bačen pijesak velike trodimenzionalne pješčane mandale Medicinskog Buddhe te obišao Nacionalni park Plitvice.
U slobodno se vrijeme šetao Zagrebom, bio u Maksimiru na Bundeku, Jarunu, Medvednici i drugim mjestima i ostavio na sve one koje je susretao nezaboravno iskustvo posebnog.

Osim toga, Rinpoche je van termina za učenje iscjeljivao ljude i primao one sa psihičkim problemima, dijelio različite zaštite i savjete i inicirao u okviru posebnog psihičkog tretmana u Božanstvo Hayagrivu, Vajrapani-a i Garudu te u Avalokiteshvaru svijetla za ljude s depresijom. Tijekom nekoliko dana, kroz njegovu je sobu u Tuškanovoj prošlo više od 50 ljudi koji su primili njegovu pomoć. Rinpoche je četrdesetorici članova centra Padmasana koji čine unutarnje tijelo Društva darovao dragocjenu Termu u obliku male statue Guru Dewa Chenpo-a (aspekt Guru Rinpoche-a), izvora sreće i blaženstva. U ovoj statui pohranjene su supstance iz 56 izvora, relikvija (ringtsel) kao što su (terma) supstance Guru Rinpoche-a, Garab Dorjee-a, Atishe, Mandarawa Jamtsen, Melong Dorjee-le, crna pilula 16. Gyalwe Karmape, relikvije od prvog do šesnaestog Karma-pe, dragocjene supstance Tai Situ-pe od prvog do dvanaestog života, djelić kose Guru Rinpoche-a, relikvije Gyalwe Karma-pe iz njegovih sedam života u kojima nije jeo meso, dragocjene pilule Kyabje Trulshik Rinpoche-a i nektar za dugi život nastao u Maratika pećini, dragocjene pilule dakini Mandarawe iz pećine u Tso Pemi, dragocjene supstance od 25 velikih Tertona, dragocjeno ulje iscijeđeno iz kamene terme sadašnjeg Ganor Rinpoche-a, zemlja iz Tso Peme, Dorje Dhena i Sikhima te zemlja iz 39 svetih mjesta Tibeta, Indije, Butana i Nepala, na kojima su boravili veliki bodhisattve i tantrički jogiji/siddhe u prošlosti. Ova statua znak je primljenog utočišta i zavjeta kao i tantričkih praksi živuće terton loze. Ako se nosi uz tijelo štiti od opasnosti, naprasne smrti, ranjavanja, bolesti, i štiti od metaka one koji kroz primljene prakse razviju nedvojbenu vjeru u um gurua kao izvora mudrosti i blaženstva. Dodjela ovih malih dragocjenih statua-termi članovima Padmasane potvrda je i njihovog susreta i veze s terton lozama i transmisijama koje tek trebaju uslijediti u budućnosti na ovom području.Ova će terma, po riječima Ganor Rinpoche-a, učvrstiti kod učenika povjerenje i probuditi inspiraciju i tako postati blagoslov za buđenje posebne vjere u svijesti učenika koja treba postati osnova na kojoj će se Buddha Dharma istinski prenijeti na ovo područje.

14. Ganor Dzogchen Rinpoche jedan je od onih rijetkih tibetanskih lama koji su boravili u Rime centru Padmasana u Zagrebu, a čije će ime ostati trajno zapisano u povijesti ovog budističkog društva i budizma u Hrvatskoj.