Učenja i Inicijacije

Geshe Alak Tsawa Rinpoche ponovo u Zagrebu, učenje od 23. do 28. 10. 2013.

Alak Tsawa Rinpoche

photo.JPG SUZY 2

Učenje koje je otvoreno samo članovima Padmasane-centru za budistički studij, budući da je zamišljeno kao dio budističkog studija i detaljnog duhovnog treninga u trajanju od tri godine.

Učenje je usklađeno s duhovnom tradicijom Gelug škole i autentičnom tradicijom usmenog prijenosa od pandite Gedun Drup prvog Dalaj Lame koji je bio jedan od osobnih učenika Je Tsong Khape utemeljitelja Ganden-pa, kasnije imenovanih Gelug-pa. Seminaru u Zagrebu je pristupilo trideset članova Sanghe Padmasane koji su bili spremni preuzeti zavjete za preliminarnu duhovnu praksu.

Učenje o devet razina posebnih preliminarija  ‘thunmo-majin-pa ngon-dro’, započinje s ceremonijom uzimanja Utočišta, pratimoksha i bodhisattva zavjetima. Budući da se obično u prezentiranju mahayanskog učenja na zapadu malo, nejasno i premalo  govori o samom Utočištu, njegovoj svrsi, smislu, cilju i kvalitetama, Alak Tsawa Rinpoche je posvetio posebnu pažnju važnosti samog Utočišta kako bi studenti produbili svoje znanje i bolje razumjeli  potrebu osmišljavanja ispravne motivacije u procesu okretanja uma od lijepljenja za trivijalne svjetovne stvari. Utočište u trojakom dragulju prvi je korak u preliminarnoj praksi na budističkoj stazi, stoga je ono izuzetno važno jer omogućuje potpunu psihičku, mentalnu i duhovnu pripremu za ispravnu i cjelovitu preliminarnu praksu koja ima za svrhu akumuliranje pozitivnih vrlina koje su sam temelj svim duhovnim vježbama u sutri i tantri. Cilj je postignuće posebnog uvida o sebi i životu. U preliminarnim praksama praktikant se suočava sa svojim destruktivnim mentalnim stanjima koje treba prepoznati i pročistiti, razvijajući kroz to svjesnost o vlastitim navikama i karakteru budućih postupaka. U tom naporu suočavanja i prepoznavanja onog što je štetno praktikant treba posebne i detaljne upute koje će mu pomoći u dnevnoj praksi kako bi ona imala smisla.

Nakon toga uslijedilo je učenje na osnovi korijenskog teksta  ‘dGa-lDen Lha-brGye-ma’. U tom  kontekstu dato je opunomoćenje  i objašnjenje prakse na guru jogu  a na osnovi usmene tradicije Kyabje Trijang  Rinpochea  Dorje Chang-a  tutora H.H. Dalaj Lame.

Po prvi puta u mahayanskoj Gelug-pa tradiciji koja se sluša u Hrvatskoj u duhu rime-a, čulo se znalačko, autentično objašnjenje  ‘Yon-ten bZhi-Gyur-me’ (temelj svih kvaliteta), koju je sastavio Jhe Tsong Khapa. U ovom izuzetnom korijenskom tekstu molitve obuhvaćeni su svi stupnjevi uključujući i postignuće iluzornog tijela i jasne svijetlosti (budine prazne prirode uma).

Zatim je uslijedila inicijacija u Vajrasattva tantričku praksu u jab-jum tradiciji (otac-majka), na osnovi usmenog prijenosa kojeg je Geshe Alak Rinpoche primio od istinskog jogina Pannang Rinpochea. Dalje je uslijedilo objašnjenje same prakse zasnovane na posebnoj metodi  koja omogućuje izuzetno brzo i efikasno pročišćenje uma praktikanta tokom izvođenja preliminarnih praksi.

Kao čin zahvalnosti za detaljna učenja i primljena opunomoćenja prisutni su prinijeli supstance na posvećenje i učestvovali u obrednoj molitvi Lama Chopa, međusobno dijeleći  Tsog  i torme prinesene velikoj mandali tisuću božanstava u snježnoj zemlji kako bih kroz to primili završne blagoslove. Rinpoche je nakon toga svima podijelio zaštitne vrpce i sliku statue bude iz Budha Gaye i obećao da će sve članove Sanghe Padmasane uvrstiti u svoju dnevnu molitvu. Budući da Rinpoche podučava dharmu isključivo na tibetanskom prijevod je na hrvatski odradio Dragutin Šmalcelj (Genla Lobsang Norbu), duhovni mentor H.B.D. Padmasane i Rinpocheov bliski prijatelj duže od dvije decenije.

UČENJE LAME ALAK TSAWA RINPOCHE-a U ZAGREBU, 5.10. – 7.10. 2012

pocetnapics

Duboka duhovna veza s Geshe Alak Tsawa Rinpoche-om koja traje već više od dva desetljeća, omogućila je Rinpoche-u da na poziv upućen od Lobsang Norbu-a (predsjednika D. Šmalcelja) i dopredsjednice Reene da posjeti po drugi puta naš budistički centar ‘Padmasana’ u Zagrebu i ponovno duhovno obogati članove našega Društva. Genla Lobsang Norbu (Šmalcelj) upoznao je Rinpoche-a još ranih godina za vrijeme svog budističkog studija u ‘Sera Jhe’ Mahayana budističkom sveučilištu u južnoj Indiji. U to vrijeme Lobsang je živio kod Rinpoche-a i primio od njega tijekom vremena mnogo usmenih prijenosa učenja sutre i tantre. Još jednom bilo je divno vidjeti duboko duhovno prijateljstvo puno ljubavi i međusobnog uvažavanja između Rinpoche-a i Lobsanga, a na korist budističkoj Sanghi. Rinpoche je podučavao u Zagrebu direktno na tibetanskom, a Gen. Lobsang Norbu je prevodio učenje na hrvatski jezik. Sve se odvijalo spontano. Za neke od dugogodišnjih članova naše budističke Sanghe bio je to ponovni susret s jednim od njihovih duhovnih učitelja, jer su prethodno (za vrijeme grupnog putovanja u Italiju 2006.g.) primili od Rinpoche-a učenje i inicijacije u tantričke prakse na bijelog Manjushrija i Medicinskog Budu.

Učenje je započelo petog listopada s ceremonijom priklanjanja ‘utočištu’ koje uvodi osobu na budistički put. Tijekom ove ceremonije iz dubokog štovanja osoba uzima utočište u trima draguljima – Buddhi, Dharmi i Sanghi i razvija povjerenje prema duhovnoj praksi. Nakon toga, primljeni su Pratimoksha zavjeti za svjetovne osobe kao i zavjeti bodhisattve. Pratimoksha zavjeti su također znani kao “zavjeti za individualno oslobođenje” i predstavljaju vanjsku razinu obaveze prema prakticiranju. Unutrašnja razina obaveze prema praksi su bodhisattvini zavjeti u Mahayani. To je razvoj nemjerljivog suosjećanja za sva osjetilna bića uz duboku svjesnost praznine koja je krajnja priroda fenomena. U stvari, bodhichitta je samo srce i razlikovno obilježje Mahayane. Rečeno je da je bodhichitta potrebna na početku, tokom cijelog puta i na kraju Mahayana puta.

Sljedeći dan, šestog listopada započeo je povoljno s molitvom ‘utočištu’ i velikim prinosom mandale. Rinpoche je dao usmeno objašnjenje teksta zvanog “Tri osnovna aspekta puta” (Tib. Lam-g’tso r’nam-g’sum) koji je sastavio Lama Je Tsong khapa. Ovaj tekst, iako malen, sadržava suštinu svih učenja sutre koja su osnova sva tri kotača – Hinayane, Mahayane i Vajrayane. Tri glavna principa, kao što se spominje u tekstu,odnose se na um odricanja od prianjanja za prolazno, bodhichittu i ispravno gledište  ‘prazninu’. Kao što se građevina može srušiti ako je njezin temelj slab, ako je naš temelj slab (koji čine sutra učenja), naša tantrička praksa neće donijeti plodne rezultate. Korjenski tekst je objašnjen jasno i u detalje prije primanja tantričkog opunomoćenja koje je uslijedilo sljedećeg dana.

Sedmog listopada Rinpoche nas je inicirao u praksu Bijele Tare ‘Kotač mudrosti’, za dug život (Tib. Yeshe Korlo Drolkar tse’ring’). Ovu je praksu Rinpoche primio direktno u usmenom učenju od prošlog H.E.Kyabje Trijang Rinpoche-a i u nekoliko navrata od Njegove Svetosti Dalai Lame. Rinpoche je također prakticirao tantru Bijele Tare u svojim prijašnjim inkarnacijama i u tome postao meditacijski majstor. Opunomoćenje je preneseno u cijelosti, sadržavajući nekoliko grupa opunomoćenja za praksu u različite svrhe, kao na primjer za dug život, akumulaciju zasluga, sazrijevanje mudrosti, itd.

Članovi naše Sanghe bili su zahvalni Rinpoche-u za prekrasno učenje i praksu koju nam je u svojoj ljubaznosti podario. Kao učenici smo se u skladu sa željom Rinpoche-a obvezali na temelju primljenih zavjeta da ćemo nastaviti prakticirati zajedno kao grupa sa izraženom motivacijom da to bude u korist svih osjetilnih živih bića, a kada savladamo tehniku prakse, organizirat će se ‘povlačenje’ (retreat) na ovu tantru jednom godišnje.

Inicijacije u Bijelog Manjushrija i Medicinskog Buddhu u lipnju 2006.

Lharampa Geshe Alak Tsawa Rinpoche

inicijacije-italija

Članovi H.B.D. ‘Padmasana’ od 15. do 18. 06. 2006. bili su na studijskom izletu u Italiji na Laghi del Verginese u blizini grada Ferrare u prirodnom izoliranom ambijentu zelenila i jezera. Slušali su učenja i primili inicijacije u tantričku lozu Bijelog Manjushrija od II Dalai Lame Genden Gyatso-a i Medicinskog Buddhe u tradiciji Rangyang Dorje, Rigdzin Loseng Nyingpo i Tome Gyampo-a.

Lharampa Geshe Alak Tsawa Rinpoche iz Sera Jhe, elitnog tibetanskog budističkog sveučilišta u Indiji, podučavao je i inicirao prisutne članove ‘Padmasane’ zajedno s talijanskom skupinom buddhista iz Bologne iz buddhističke udruge ‘Jamtsei Gyetsa’.

Upasaka Lobsang Norbu (predsjednik Padmasane u Zagrebu) i osobni prijatelj iz zajedničkih studijskih dana u Seri, Alak Tsawa Rinpochea prevodio je simultano s tibetanskog na engleski i hrvatski učenja i inicijacije. Lama Alak Tsawa Rinpoche, Upasaka Lobsang Norbu i Geshe Samten (osobni asistent Rinpoche-a) imaju želju povezivanja hrvatske buddhističke udruge ‘Padmasana’ i talijanske buddhističke udruge ‘Jamtsei Gyetsa’ u svrhu zajedničkih retreata, poduka akademske razine u buddhističkoj doktrini sutre i tantre, otvaranja novih centara u Europi i razmjene učenja s drugim budhističkim lozama i učiteljima u tradiciji i duhu nesektaštva, a na osnovi dobivenih blagoslova H.H. 14. Dalai Lame za ovaj projekt i u okviru pismenog opunomoćenja od Njegove Svetosti.

Neka sve bude povoljno!!! Inicijacija i učenje u Zagrebu  20., 21.i 22. rujna 2006.

Ven. S.E. Gangten Trulku Rinpoche

inicijacije2

Ven. S.E. Gangten Trulku Rinpoche, majstor Dzogchen-a (Kunzang  Pema  Nampar Gyalwa), nosilac Longchen  Nyinthik loze i 9. inkarnacija Tertona  Pema  Lingpa-e (1450-1521), koji je manifestacija Guru Rinpoche-a (Padmasambhave) i Longchen Rabjampa-e, u Zagrebu tokom učenja, na tronu, okružen Sanghom koju čine članovi centra za budhistički studij i meditaciju ‘Padmasana’.

20. rujna u popodnevnim satima Rinpoche je inicirao članove Padmasane u praksu na Guru Padmasambhavu u aspektu „Pema Tho Treng Tsal“, kojom se steklo opunomoćenje za sve razine praksi u ovoj tradiciji od kriya yogha-e  pa  do tsa-lung- tik-le yogha-e na razini nadhija, kapljica i prana-e. Osnova za ovu praksu su preliminarije „Ngon-dro“ po tekstu „Kun-Sang-dgongs-pa-kun-dus“, koji je sastavio H.H. Dudjom Rinpoche (Jigdral Yeshe Dorje), uzvišeni poglavar Nyingma škole i korijenski učitelj Gangten Trulku  Kunzang  Pema Nampar  Gyalwa-e, nosioca doktrine drevne Gangteng Sangak Choling samostanske tradicije. Ovaj preliminarni tekst ima izvornu liturgijsku osnovu u famoznoj „Lucidnoj suštini“, tekstu kojeg je sastavio Terdak Ling-pa.

21. rujna u dopodnevnom i popodnevnom zasjedanju, Rinpoche je podučavao izvanrednom vještinom, lakoćom i spontanošću Dzogchena (neomeđenog poput prostora), 9 yana (putova ili načina postignuća stanja oslobođenja i prosvjetljenja), objasnivši filozofska polazišta, metodu i postignuće svake od 9 yana. Rinpoche je započeo s objašnjenjem puta Shravaka-yana-e, Pratyeka-yana-e, Bodhisattva-yane, obuhvativši bazično učenje Vinaya-pithaka-e i savršenog puta Sutre (Parchen), nastavivši s obrazloženjem Vajra-Yana-e s unutarnjom podjelom na 6 klasa tantre: Kriya-yoghom, Upa-yoghom, Yogha-tantrom, Maha-yoghom,  Anu-yoghom i Ati-yogha tantrom. Zatim je bilo posebno riječi o postignuću (plodu) u praksi po Ati-yogha sistemu. Sve realizacije su svrstane u dvije skupine. U Trechog  skupinu ulaze sva postignuća zasnovana na treningu odsijecanja uzica svih konceptualnih mentalnih predodžbi kao proizvoda neznanja dualističkog uma i konačno rastakanje tijela u atome, a prevođenje uma u stanje Dharmatha-e (istinske prirode uma).
Trogel skupina sadrži  postignuće duginog tijela ili Velike Phowe cjelovitog ostvarenja Dharmakaya-e. Ova metoda znana je i kao „skok u sam centar“.
Objašnjenje 9 yana dato je u tradiciji Dzogchena, a pripada staroj temeljnoj školi puta Nyingmapa.
Kao posebne preliminarije za Dzogchen u tradiciji Trogel, Sangha studijsko-meditacijske grupe centra Padmasane koristi tekst „La-mi-nel-djor-chin-labs-char-phe-bs“ ili „Kišu blagoslova“ kao Guru Yoghu na Tso-kye Dorje, zasnovanu na sedmodijelnoj molitvi. Ova Guru Yogha je osnova za akumulaciju pozitivnih vrlina za praksu i retrit u Dzogchenu.
23. rujna Rinpoche je za uski krug Padmasane dao poseban blagoslov i usmenu transmisiju „Lung“ za Dzogchen od  Longchen Rajampa-e, što predstavlja sađenje sjemena za „Jasno ogledalo-sliku postignuća„ i najava je za Dzogchen retreat u Hrvatskoj u skorijoj budućnosti kada Sangha ispuni uvjete za to. Ovu rijetku transmisiju za Dzogchen, Rinpoche je prethodno dao osim u Hrvatskoj jedino u Francuskoj u toku cijele njegove turneje po Europi.
Rinpoche je ostavio svoj blagoslov i molitvu dobrih želja za brzo postignuće u centru Padmasana kao čuvaru njegove Dzogchen tradicije u Hrvatskoj u duhu Rime-ne-sektaštva koje Padmasana slijedi u svom programu duhovnog treninga. Predstavnik Gangten  Trulku Rinpoche-a za Hrvatsku je predsjednik H.B.D. Padmasane, Lobsang Norbu (Dragutin Šmalcelj). H.B.D. Padmasana  povezana je u svom meditacijskom programu s „Yeshe Korlo“ organizacijom koja objedinjuje Nyingmapa budhističke centre Amerike i Europe. Prijevod učenja na hrvatski jezik učinio je Lobsang Norbu (Dragutin Šmalcelj).
Neka sve bude povoljno!!!