MANDALA MEDICINSKOG BUDDHE U ZAGREBU 2006.

SUSRET SA MANDALOM, SUSRET SA SUŠTINSKOM PRIRODOM VLASITIOG BIĆA

medicinska-mandala

Naziv „mandala“ (Tib. dKyil-Khor) ima mnogo značenja, no uglavnom tumači se kao centar koji čini neizmjerna količina pozitivnog dobra poput planine i krug oko nje što zatvara drugu granicu horizonta ili polja pozitivnog djelovanja u sva tri vremena pojavnog svijeta. Zato se kaže da je mandala polje Univerzalnog mira koji bi se trebao razviti u svakom ljudskom biću. Savršenstvo koje mandala prikazuje vrhunski je sklad i cjelovitost čovjekovog prosvijetljenog stanja kojeg čini svijetlost mudrosti, ne-uvjetovane ljubavi, suosjećanja i neustrašivosti. Stoga mandala naglašava dobrotu probuđenog srca koje nije pod utjecajem razornih misli i emotivnih stanja. Ovakvo stanje čovjekove svijesti ne stvara neprijatelje oko sebe od kojih se ima za potrebu braniti. Ljudski um koji je u nemiru u sukobu je sa samim sobom a onda i sa okolinom i tu je glavni problem. Ako postoje istinski neprijatelji onda su oni zatrovana stanja vlastitog uma koja se očituju kroz mržnju, ljutnju, pohlepu, ponos i neznanje. Ove emocije su destruktivne prirode i stoga su istinski neprijatelji na putu postignuća istinske sreće za kojom težimo. Postizanje trajne sreće je temeljno prirodno ljudsko pravo kao i pravo na rođenje i slobodu.
Medicinska mandala predstavlja vratnice iz kojih se pruža pogled u vlastitu konačnu prirodu čistoće koju sva ljudska bića imaju potencijal razviti u sebi. Stoga medicinska mandala nije ograničena „izmom“same riječi budhizam jer ocrtava ljudsko biće kao svijet u malom u kojem se postigla ravnoteža u emotivnom i mentalnom sklopu. Kao takvo, ljudsko biće predstavlja savršenstvo koje je u skladu sa svim prirodnim zakonima Svijeta i cijelog univerzuma. Pogled u to polje mandale vrhunske ljepote u vremenu i prostoru sam je po sebi vrhunski blagoslov za postignuće takvog stanja savršenstva u vlastitom umu u budućnosti. Zbog toga se Medicinska mandala zove poljem vrhunskog iscjeljenja jer predstavlja stanje svijesti lišeno negativnih mentalnih otrova, negativnih predispozicija, bolesti, starosti i neznanja o smrti; svega onog što donosi prisutnost tuge, straha i osjećaja gubitka.

Bez obzira što će većina ljudi vidjeti u Medicinskoj mandali samo lijepu umjetnost igre boja, šara i simbola, sam je kontakt sa nečim takvim u životu blagoslov koji je ne-konceptualan i nije vezan uz razumijevanje i vjeru u ono što se opaža fizičkim okom.

KOJI JE SMISAO U ISCRTAVANJU PJEŠČANE MANDALE?

Mandalični kozmogram je precizno usklađen sa pet bazičnih primarnih kozmičkih elemenata od kojih je sačinjen cijeli pojavni svijet pa tako i naša fizička tijela. Boje u poljima mandale ocrtavaju 5 uzvišenih stanja uma Mudrosti a ta se stanja mogu razviti pretvorbom 5 negativnih osjećaja. Te boje oslikavaju i pet ljudskih agregata i pet vitalnih organa u ljudskom tijelu u kojima je postignuta cjelovita ravnoteža energetskih kvaliteta 5 grubih elemenata što je osnova dobrog zdravlja i dugog života. Iscrtavanje mandale u vremenu i prostoru na strogo određen način predstavlja i liječenje zemlje, jer postavlja elemente u ravnotežu i pridonosi općem skladu.

KOJI JE SMISAO U RAZLAGANJU MANDALE?

U procesu razlaganja mandale krije se duboka simbolika otpuštanja čistih i blagotvornih energija koje su prizvane u simbole u posvećenim poljima mandale tokom izrade, tako što dolazi do širenja tog pozitivnog utjecaja u prostor i na ljude poput velikog kišobrana koji pokriva zemlju. Utjecaj ovog balansiranja energetskih kvaliteta elemenata u prostoru i čovjeku je dugotrajan stoga fizičko razlaganje mandale nije i kraj djelovanja iscjeljujućeg polja mandale u vremenu i prostoru gdje se ona izgradila.

Tako poruka o nužnosti promjene na bolje, koju mandala nosi ljudskom biću, bezvremenska je istina koja nema zastaru. Ne treba mijenjati naslijeđenu vjeru. Ono što bezuvjetno treba mijenjati su negativne i štetne navike koje djeluju razorno na život pojedinca a time i cijelog društva. Ova mandala upravo nosi tu poruku.

FAZE IZRADE, POSTAVKE I RAZLAGANJE “MDO-CHOG-DCHIL-KOR” MANDALE