O VEN. ALAK TSAWA RINPOCHE-u

LamaAlakTsawaGeshe Alak Tsawa Rinpoche Lobsang Tempe Gyaltsen rođen je u tibetanskoj obitelji u Shilongu (Asam-istočna Indija) kao drugo dijete Tsering Dondrub-a i majke Pema Dolme, oboje rodom iz tibetanske pokrajine Amdo. Vrlo rano, kao maleno dijete, Rinpoche je pokazao izuzetan interes za redovnički život, često krišom nestajući od kuće, trčeći u mali budistički hram podignut na okolnom brdu pored mjesta. Tamo je slušao molitve starog redovnika, pronalazio utočište ispod trona 14. Dalai Lame i zamatao se u redovničku togu. Pronađen je u dobi od pet godina od prošlog Kyabje Trijang Rinpoche-a, mlađeg tutora i osobnog učitelja 14. Dalai Lame. Dalai Lama je potvrdio inkarnaciju velikog Alak Tsawe Rinpoche-a iz tibetanskog samostana i istoimenog mjesta Tsawa i tako je mali tulku (Yangtsi) u dobi od šest godina kao izuzetno dijete poslan na dugo školovanje u jedan od tri najveća tibetanska budistička sveučilišta utvrđena u južnoj Indiji, ‘Sera Jhe’. Prethodna inkarnacija Lame Alaka, Kempo Tsawa, bio je poznat po učenosti i briljantnom pamćenju i imao mnogo studenata od kojih je jedan postao Rinpocheov otac u njegovom sadašnjem životu. Mali Yangtsi i u ovom životu pokazao je odmah izuzetnu memoriju, tako je mogao upamtiti poduže tekstove koje bi mu njegov tutor u samostanu čitao prije spavanja. U jutro, Rinpoche je za vrijeme doručka mogao ponoviti sve što je čuo od teksta prethodne večeri prije spavanja, bez ikakve pogreške. Rinpoche je u prošlosti bio i veliki iscjelitelj i dobar tantrički praktikant, naročito u tantrama Medicinskog Buddhe, Avalokiteshvare i Bijele Tare ‘Jetsun Drolkar’. Vezan je uz duhovnu lozu Dalai Lama i posjeduje rijetke usmene transmisije 13. i 14. Dalai Lame. Rinpoche je potpuno zaređen budistički svećenik od svoje šeste godine, a u svojoj sedmoj godini započeo je s duhovnom izobrazbom. Nakon 18 godina napornih studija doktorirao je budističku filozofiju na Mahayanskom sveučilištu Sera Jhe u odjeljenju Samlo Kamtsen, jednom od 16 sveučilišnih odjeljenja Sera Jhe i postigao najviši stupanj od četiri moguća u tibetanskoj tradiciji samostanskog klasičnog obrazovanja, titulu Hla ram-pe. Poslije završenog studija sutre, Rinpoche je proveo naredne dvije godine na tantričkom sveučilištu Gju Me u treningu tantre, rituala, klasičnog načina pojanja molitvi i u meditaciji. U sveučilištu Sera Jhe bio je tri godine na dužnosti majstora-voditelja obreda tantričkom božanstvu Phurbe u gutor ceremoniji, drevnog zaštitnika Sera Jhe sveučilišta. Danas živi i podučava budističku doktrinu uglavnom u Italiji.