DragosmaljceljDragutin Šmalcelj (Gen’la Lobsang Norbu), budistički učitelj, osnivač i predsjednik Hrvatskog budističkog društva ‘Padmasana’, rođen je i školovao se u Zagrebu gdje je pohađao klasičnu gimnaziju i studij ekonomije. Godinama je radio u ekonomskoj struci. Vrlo je rano počeo putovati svijetom, često opasno i mukotrpno, po zemljama Sjeverne, Istočne i Centralne Afrike te po azijskim zemljama, sve do Sri Lanke i Tibeta, upoznajući različite narode, kulture i svjetonazore. Tada osobno upoznaje i svoje prve velike pred-budističke uzore u Indiji : Majku Terezu, Swami Chinmayanandu i  Acharyu Shri Tulsija.

Rad uz Majku Terezu s umirućim beskućnicima u Kalighatu (Kolkata) ostavio je u njemu neizbrisiv, dubok trag ljudske patnje i prisutne netrajnosti, inspirirao ga suosjećanjem i motivirao za rad s drugima na nesebičan način. Susret s indijskim mudracem, Jainskim svecom Acharyom Sri Tulsijem iz Terapanth Jain sekte urodio je kod Dragutina dubljim razumijevanjem potrebe njegovanja univerzalnog principa ahimse u procesu ljudskog duhovnog razvoja i postizanja temeljne sreće. Veliki indijski pandit Swami Chinmayananda osobno, njegovi savjeti, blagoslov i providnost rasvijetlili su mu put ka duhovnoj budističkoj tradiciji za kojom je intuitivno tragao već od svojih ranih godina.

Susret i prijateljstvo s prof. Veljačićem, prvim hrvatskim budističkim redovnikom na otoku Sri Lanki pobudilo je kod Dragutina dubok interes za theravadinsku budističku tradiciju, put traganja za uzrocima patnje kao osnove netrajnosti prirode života i mogućnost trajnog oslobođenja kroz dokinuće cjelokupne patnje. Na Sri Lanku se vraća  da bi uz budističke redovnike u osami vježbao pomnost na disanje ‘Anapana sati’ i meditaciju na srdačnost i ljubav ‘Metta bhavana’. Uz učenog  Arhata L. Ariyawansa Nayaka Mahatheru, poglavara Sanghe Nayaka u sjevernoj Indiji i dopredsjednika Svjetskog budističkog koncila, Dragutin studira temeljne tekstove Theravadinske tradicije i sluša objašnjenja ‘osmodijelnog puta’, ‘zakon uvjetovanosti međuzavisnog nastajanja’ i ‘četiri plemenite istine’. Posebno studira tekst Visudhimagga od pandite Buddhaghose, Sammohavinodani komentare na Vibhanga tekst Abhidhamme, a Kalama Suttu, Mahaparinibbhana Suttu i Mangala Suttu studira kasnije uz Vimalasara Thero Banthe-a.

1981. godine, na jednom od svojih ranijih putovanja, susreće u Dharamsali na obroncima indijskih Himalaja Njegovu Svetost 14. Dalai Lamu i u privatnoj audijenciji dobiva jasne odgovore o unutarnjim razlozima svojih putovanja svijetom. To je susret koji će u cijelosti odrediti njegov daljnji život. 1989. godine vraća se u Indiju kako bi 1990. godine svoje budističke studije započeo u ‘Library of Tibetan Works and Archives’ u Dharamsali. Poslije tri godine uvodnih studija u klasi tibetanskog učitelja Geshe Dawa-e i Geshe Sonam Rinchen-a i privatnog studija tibetanskog jezika u samostanu Namgyal Njegove Svetosti Dalai Lame, a u vrijeme dok je opat samostana bio Geshe Wangyal, Dragutin Šmalcelj ponovo susreće Nj. Sv. Dalai Lamu. Njegova preporuka mu otvara vrata studija budističke filozofije u ‘Institute of Buddhist Dialectics’, u ustanovi u kojoj studiraju samo tibetanski svećenici i vrlo rijetko strani studenti.

Studij se odvija isključivo na tibetanskom jeziku, uz posebno formuliranu budističku terminologiju. U to je vrijeme direktor Instituta bio, pod bliskim nadzorom Nj. Sv. Dalai Lame, omiljeni Geshe Lobsang Gyatso, veliki znalac budističkih tekstova, budističke filozofije i vođenja rasprava.

Dijalektiku na ‘Institute of Buddhist Dialectics’ studira dvije godine i to tekstove logike i epistemologiku (Pramanika) iz tradicije indijskog budizma. Usporedno, u razredu otvorenom samo za tu priliku u Namgyal samostanu za svećenike iz Kalmikije i Burjatije, godinu dana Dragutin studira crtanje mandale Kalachakra-e te memorira osnovni korijenski tibetanski tekst o omjerima te mandale. U to vrijeme korijenski učitelj postaje mu Geshe Gen Lam Rimpa, jedan od malobrojnih tibetanskih meditacijskih majstora s najvišim postignućima u shamati. 1996. Dragutin odlazi u sveučilište Sera Jhe, jedno od tri najveća tibetanska sveučilišta za budističku Mahajana filozofiju te studira budističke sutre u klasi Geshe Lobsang Paldena, kasnije sveučilišnog opata. Sudjeluje u debatama na definicije ‘sedamdeset predmeta Maitreye/Asange’, studira tekst ‘Ukras jasnog postignuća’ – komentare na Prajnaparamitu od Buddhe Maitreye; sluša ‘Dijamantnu Sutru’; prima usmenu transmisiju na veliku zbirku tekstova ‘Suštinu dobrih instrukcija’ od Tsong Khape, prima komentare na korjenski tekst ‘sTong thun chen mo’ od mKhas grub rje-a kod Nje. Sv. Dalai Lame. Temeljne debate vodi na filozofska gledišta Cittamatra škole te Svatantriku i Prasangika Madhyamiku po temeljnim tekstovima Nagarjune i Chandrakirtiya.

Od 1991. godine pohađa sva učenja Nj. Sv. Dalai Lame u Indiji,  a i privatno, uz autentične vajra majstore, studira tantričke tekstove, Uttara tantru, Demchog tantru; Tamden Pema Wangchen tantru; Yangdak Phurbu; Yamantaka tantru; Shin Je Cho Gyel mandalu; Pel Gon-Kar mandalu; Osam mandala ‘Kagye’ božanstava;  ‘Ogledalo pomnosti’ ili Tsele natsok rangdrol/Kotač četiri bardo-a; Stotinu božanstava Shitro; simboliku tantričkih božanstava; mudre i ritual; Kala/Kali zaštitnički krug, i drugo. Dobiva inicijacije u tajnost mandala tantričkih Buddha i posvećuje se tantričkom duhovnom treningu dugi niz godina. U tome ga vode čuveni majstori iz sve četiri tibetanske škole: Garje Khamtrul Rinpoche, Kyabje Trulshik Rinpoche, Kirti Tsenshab Rinpoche, Denma Locho Rinpoche,  Kyabje Lati Rinpoche,  Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche,  Lama Drugthop Kunga Rinpoche, Kyabje Druwang Rinpoche, Kyabje Dodrubchen Rinpoche, Golog Dzogchen Rinpoche, K.C. Ayang Rinpoche i Beru Kyentse Rinpoche. U to vrijeme susreče i Nj. Sv. Sakya Trizina i sluša učenje o stupnjevitom putu treninga uma ‘Lam Dre’, Sakya škole.  1998. godine Dragutin postaje učenik 14. Ganor Dzogchen Tenyi Nyima Rinpoche-a, siddhe i nositelja rijetkih učenja u terton tradiciji. Tada prima i učenje Nyingtig Yabzhi (četiri grane suštinske kapi) od Longchenpe kao i ‘Treg Choeg’ i ‘Lhun Drug Thog Gel’ u Dzogchen tradiciji. Dobiva transmisiju ‘Kha Termi’: ‘Shemar’ i ‘Nyingtig Dorsem’.

Teoriju Medicinske tantre sluša prvo kod Lame Kirti Tsenshab Rinpoche-a, i Garje Khamtrul Rinpoche-a. Od Trogawa Rinpoche-a, nositelja drevne Chagpori medicinske Yutok loze, prima potom detaljnu instrukciju u duhovni aspekt medicinskog polja iscjeljujućeg Buddhe. Cjelovitu inicijaciju u mandalu Medicinskog Buddhe prima od Lame Khamtrul Rinpoche-a. Rinpoche mu predaje usmenu transmisiju četiri medicinske tantre, uvodi ga u zaštitni prsten Nochong-a, nakon čega prakticira medicinsku tantru niz godina. Sedam godina proveo je uz liječnike iz Tibeta i Ladaka, učivši od njih vještinu dijagnostike na oboljelima i stekao iskustvo u primjeni prirodnih biljnih supstanci i metodama tradicionalnog iscjeljivanja.

Dragutin Šmalcelj tijekom dugih godina završio je opće i posebne preliminarne prakse i n’gondro na Mahamudru boraveći u Bodh Gayi/ Indija, a stekao je i osobno meditacijsko iskustvo nakon povlačenja u osamu Himalaja, kontemplirajući prvo na stupnjevit put u sutri, a zatim se posvetio  tantričkim duhovnim vježbama kroz trening u shamati.

Uz opsežno znanje sutre i tantre, Dragutin Šmalcelj slovi danas za kompententnog budističkog učitelja koji uz blagoslov svojih himalajskih duhovnih majstora podučava budističkom putu studente u nesektaškom duhu. U svim njegovim učenjima prisutan je osebujan duh nesektaštva u prijenosu širine puta Dharme i suštine Buddhinog učenja, ističe važnost razumijevanja samog učenja, naglašavajući njegovu praktičnu primjenu u svakodnevnom životu ljudi.

Dragutin Šmalcelj član je Međunarodnog budističkog savjeta sa sjedištem u Bodh-Gaya-i u Indiji. Od 1999. predsjednik je Međunarodnog budističkog društva ‘Prajnadeep’, osnovanog u Indiji. 1997. u Zagrebu osniva i postaje predsjednik prvom hrvatskom budhističkom društvu ‘Bodhiratna’ za izučavanje tibetanske Mahayanske tradicije uz blagoslov K.C. Ayang Rinpoche-a. Društvo 2001. godine mijenja naziv u ‘Hrvatsko budističko društvo Padmasana’ koje temelji svoj rad na nesektaškoj tradiciji ‘Rime’. Programsko djelovanje koncipirano je kroz širenje kulture mudrosti koja zbližava i njeguje pozitivno stanje čovjeka, osnovu općeg dobra i mira u okruženju u kojem društvo djeluje. D. Šmalcelj se zalaže za uspostavu nepatvorene suradnje između budističkih škola te je zagovornik međureligijskog dijaloga uz sekularni pristup.

Dragutin Šmalcelj sudionik je mnogih međunarodnih budističkih konferencija, član je međunarodnih radnih timova s ciljem promicanja nenasilja, uvažavanja razlika među ljudima s različitim svjetonazorima, zalaže se za širenje mira, ljubavi i suosjećajne dobrote. Pobornik je uvođenja ovih temeljnih ljudskih vrijednosti u edukacijski sistem mladih naraštaja gdje god je to moguće. U svibnju 2011. godine kao sudionik 8. Međunarodne budističke konferencije u Tajlandu, jedan je od potpisnika Bangkoške deklaracije kojom je budistički Vesak proglašen posebnim danom mira UN-a. Na konferenciji su razmatrane društvene, obiteljske, religiozne i političke nesuglasice s kojima se suočava ljudska zajednica, analizirani su korijeni tih problema te je zauzeto stanovište da se sa pozitivnim ljudskim potencijalima mogu prevladati svi izazovi kao postojeći problemi. Razmatrane su budističke vrline i društveno ekonomski razvoj te usvojeno etičko načelo u edukativnom sustavu za novi milenij, koji bi se temeljio na suosjećanju, dobroti, ljubavi, velikodušnosti, toleranciji, razumijevanju i povjerenju, osnovnim prirodnim kvalitetama ljudskog bića neophodnih za izgradnju sklada i mira u svijetu. Dragutin Šmalcelj kao gost predavač na mnogim budističkim i ne-budističkim skupovima od Indije do Švicarske, daje naglasak na duhovnu praksu koja se temelji na primjeni koja je primjerena društvenim okolnostima, a usmjerena je uvijek prema činjenju dobra za druge. Time se prevladavaju osobne ambicije ega okrenutog prema samom sebi. Napisao je brojne tekstove i eseje o budističkom načinu treninga uma zasnovanog na logici i ispravnom razumijevanju stvari u svakodnevnom životu i okolnostima koje utječu na naše odluke i način djelovanja. Autor je knjige ‘Dijamantni put’ u kojoj analizira duboku spregu između uma, emocija, pojave misli i utjecaja na ljudsku sreću i tjelesno zdravlje. U ovoj knjizi, po prvi puta u Hrvatskoj, na sistematski način predstavljen je drevni tibetanski medicinski sustav koji raspolaže dubokim uvidima o čovjeku, onkraj današnje znanosti.

Neka sve bude povoljno i za dobro svih.