Ven. K. C. Ayang Rinpoche

venayangVen. K. C. Ayang Rinpoche rodio se u stočarskoj obitelji. Bio je prepoznat kao Lama – Trulku od strane mnogih visokih lama, uključujući Njegovu Svetost 16. Gyalwa Karmapu, Ayang Drubchen Tenpai Nyima-u, Naglung Drubchen-a, prijašnjeg Traleg Kyabyon-a i Jabra Rinpoche-a, emanaciju mudrosti Chogyal Dorje-a. Chogyal Dorje vuče podrijetlo od Guru Padmasambhave koji slovi kao utjelovljenje sveznajuće mudrosti primordijalne svijesti Samanthabadre ili ‘Svega dobrog’.

Ven. Ayang Rinpoche-ov ‘AYANG’ samostan je u istočnom Tibetu. Njegov glavni korijenski učitelj bio je prijašnji veliki 16. Gyalwa Karmapa. Rinpoche je primio učenje o budističkoj filozofiji i osobito duboka meditacijska učenja, opunomoćenja i oralne transmisije temeljnih tekstova u obliku blagoslova od raznih velikih lama Kagyupa linije i majstora Nyingmapa tradicije. Najveći broj svojih meditacijskih praksi Rinpoche je kompletirao na različitim svetim mjestima i spiljama Guru Padmasambhave u Tibetu. Rinpoche je bio prepoznat od Njegove Svetosti 14. Dalai Lame, Njegove Svetosti 16. Gyalwa Karmape i Njegove Svetosti Dudjom Rinpoche-a kao ‘Veliki majstor Phowa-e’. On danas putuje svijetom od Japana do Amerike i daje različita učenja, a njegova glavna specijalizacija je u obje Phowa-e; Kagyu Drikung Velikoj Phowa-i i Nyingma liniji Phowa-e.

Godine 1983., organizatori međunarodne konferencije ‘Karma i reinkarnacija’ u Tokiju (Japan), zamolili su Njegovu Svetost 14. Dalai Lamu da pošalje tibetanskog lamu koji bi mogao govoriti o Phowa-i i demonstrirati njezine rezultate. Dalai Lama odredio je Ayang Rinpoche-a da pristupi toj konferenciji. U to vrijeme slavni japanski naučnik Dr. Hiroshi Motoyama izveo je nekoliko testova na Rinpocheu istražujući rezultate Phowa prakse. On je pritom koristio psihofiziološka mjerenja uključujući EEG, ECG i Plethysmograph, kao i njegovu vlastitu elektrokožnu akupunktursku napravu, AMI, i utvrdio jasne promjene prije, u toku i poslije Phowa prakse. Rezultate istraživanja Dr. Hiroshi objavio je na japanskom i engleskom jeziku pod naslovom, ‘Psycho-physiological changes Due To Performance of the Phowa Ritual’ u časopisu ‘IARP JOURNAL No 17, prosinac 1987.,pod Dr. Hiroshi Motoyama’ utvrdivši postojanje vrlo jasnih dokaza o promjenama koje su nastupile u svijesti kao rezultat prakse Phowa-e.

Ven. Ayang Rinpoche je osnivač Drikung dobrotvornog društva i dva samostanska instituta u južnoj Indiji, Centra Drikung Dharma društva i  Drikung Dharma Centara na Zapadu. Rinpocheov glavni samostan je   ’Thupten Shedrup Jangchup Ling’ Kagyupa reda, nedaleko Mysorea u Indijskoj državi Karnataka-i.

Neka sve bude povoljno i za dobro svih.

H.B.D. ‘Padmasana’

ayangstaro2