Ven. Alak Tsawa Rinpoche

Lama Alak Tsawa Rinpoche u Hrvatskoj i Sloveniji 1998. godine

Dolazak Lame Alak Tsawa Rinpoche-a iz samostanskog budističkog sveučilišta Sera Jhe u Zagreb u lipnju 1998. godine, označio je kontinuitet učenja tibetanske mahayane u Hrvatskoj, s kojom je započeo K.C. Ayang Rinpoche 1996. godine.

Rinpoche je stigao u Zagreb u pratnji dugogodišnjeg duhovnog prijatelja Šmalcelj Dragutina (Lobsang Norbu), koji je u to vrijeme studirao budizam u sveučilištu Sera Jhe, u Indiji, u odjeljenju Samlo Kamtsen, jednom od 16 sveučilišnih odjeljenja, a kojem i on sam pripada.

U vrijeme dolaska Nj. Sv. Dalai Lame u Seru, Lobsang Norbu i Alak Tsawa Rinpoche imali su 1997. godine privatnu audijenciju kod Nj. Sv. Dalai Lame i tom prilikom dobili njegovo dopuštenje i blagoslov za odlazak u Hrvatsku i Sloveniju s ciljem stvaranja pogodne akademske osnove za budistička učenja iz sve četiri tibetanske škole. Time je Nj. Sv. Dalai Lama blagoslovio i potvrdio valjanost vizije Lobsang Norbu-a koju je ovaj imao u Bodh Gayi u vrijeme njegovih preliminarnih praksi, o potrebi širenja budističkog učenja na Zapad, i to na nesektaškoj osnovi.

Po dolasku u Hrvatsku, Alak Tsawa Rinpoche je u Zagrebu (Dom sindikata Grafičara) održao trodnevna učenja počevši s izlaganjem ‘Uvod u budizam i specifičnost Mahayana – doktrine za razvoj uma bodhicitte’.

Uslijedila su učenja: ‘O zakonu uzročnosti kao osobnoj životnoj realnosti’ i na kraju ‘Suosjećanje i dobrota kao osnova ljudske sreće’. U zatvorenom dijelu posebnog učenja, Rinpoche je objasnio važnost i svrhu tantričke prakse ‘Bijele Tare’ te inicirao tadašnje polaznike seminara u tantru Bijele Tare za dug život i prosperitet. Upravo kroz duboku praksu ove tantre, koja predstavlja po realizaciji njegovo duhovno naslijeđe, Rinpoche je u prošlom životu postigao ‘vajra tijelo’ i prepoznat je u ovom životu kao Tulku.

Seminaru je prisustvovalo 75 ljudi, a s tibetanskog jezika na hrvatski cijelo učenje prevodio je Dragutin Šmalcelj (Lobsang Norbu). Rinpoche je došao u Zagreb na poziv tadašnjeg Hrvatskog budističkog društva ‘Bodiratna’, prvog budističkog društva u Hrvatskoj, osnovanog za proučavanje tibetanske mahayane. Predsjednik tog društva bio je Dragutin Šmalcelj (Lobsang Norbu), a dopredsjednik Mihajlo Pažanin iz Opatije.

Nakon Hrvatske, Rinpoche i Dragutin Šmalcelj odlaze u Sloveniju na poziv Tomaža Marolota, predsjednika tadašnjeg Slovenskog budističkog društva ‘Madyamika’, kako bi u Ljubljani uslijedilo učenje ‘Tri aspekta puta’ po korijenskom tekstu Tsong Khapa-e, a potom inicijacija u božanstvo Bijelu Taru, kojoj je pristupilo 38 studenata, uz usmenu transmisiju korijenskog teksta i detaljnog objašnjenja cijele prakse.

Inicijacije u Bijelog Manjushrija i Medicinskog Buddhu u lipnju 2006.

Lharampa Geshe Alak Tsawa Rinpoche

Članovi H.B.D. ‘Padmasana’ od 15. do 18. 06. 2006. bili su na studijskom izletu u Italiji na Laghi del Verginese u blizini grada Ferrare u prirodnom izoliranom ambijentu zelenila i jezera. Slušali su učenja i primili inicijacije u tantričku lozu Bijelog Manjushrija od II Dalai Lame Genden Gyatso-a i Medicinskog Buddhe u tradiciji Rangyang Dorje, Rigdzin Loseng Nyingpo i Tome Gyampo-a.

Lharampa Geshe Alak Tsawa Rinpoche iz Sera Jhe, elitnog tibetanskog budističkog sveučilišta u Indiji, podučavao je i inicirao prisutne članove ‘Padmasane’ zajedno s talijanskom skupinom buddhista iz Bologne iz buddhističke udruge ‘Jamtsei Gyetsa’.

Upasaka Lobsang Norbu (predsjednik Padmasane u Zagrebu) i osobni prijatelj iz zajedničkih studijskih dana u Seri, Alak Tsawa Rinpochea prevodio je simultano s tibetanskog na engleski i hrvatski učenja i inicijacije. Lama Alak Tsawa Rinpoche, Upasaka Lobsang Norbu i Geshe Samten (osobni asistent Rinpoche-a) imaju želju povezivanja hrvatske buddhističke udruge ‘Padmasana’ i talijanske buddhističke udruge ‘Jamtsei Gyetsa’ u svrhu zajedničkih retreata, poduka akademske razine u buddhističkoj doktrini sutre i tantre, otvaranja novih centara u Europi i razmjene učenja s drugim budhističkim lozama i učiteljima u tradiciji i duhu nesektaštva, a na osnovi dobivenih blagoslova H.H. 14. Dalai Lame za ovaj projekt i u okviru pismenog opunomoćenja od Njegove Svetosti.

Neka sve bude povoljno!!!

Alak tsawa-italy

UČENJE LAME ALAK TSAWA RINPOCHE-a U ZAGREBU, 5.10. – 7.10. 2012

Duboka duhovna veza s Geshe Alak Tsawa Rinpoche-om koja traje već više od dva desetljeća, omogućila je Rinpoche-u da na poziv upućen od Lobsang Norbu-a (predsjednika D. Šmalcelja) i dopredsjednice Reene da posjeti po drugi puta naš budistički centar ‘Padmasana’ u Zagrebu i ponovno duhovno obogati članove našega Društva. Genla Lobsang Norbu (Šmalcelj) upoznao je Rinpoche-a još ranih godina za vrijeme svog budističkog studija u ‘Sera Jhe’ Mahayana budističkom sveučilištu u južnoj Indiji. U to vrijeme Lobsang je živio kod Rinpoche-a i primio od njega tijekom vremena mnogo usmenih prijenosa učenja sutre i tantre. Još jednom bilo je divno vidjeti duboko duhovno prijateljstvo puno ljubavi i međusobnog uvažavanja između Rinpoche-a i Lobsanga, a na korist budističkoj Sanghi. Rinpoche je podučavao u Zagrebu direktno na tibetanskom, a Gen. Lobsang Norbu je prevodio učenje na hrvatski jezik. Sve se odvijalo spontano. Za neke od dugogodišnjih članova naše budističke Sanghe bio je to ponovni susret s jednim od njihovih duhovnih učitelja, jer su prethodno (za vrijeme grupnog putovanja u Italiju 2006.g.) primili od Rinpoche-a učenje i inicijacije u tantričke prakse na bijelog Manjushrija i Medicinskog Budu.

Učenje je započelo petog listopada s ceremonijom priklanjanja ‘utočištu’ koje uvodi osobu na budistički put. Tijekom ove ceremonije iz dubokog štovanja osoba uzima utočište u trima draguljima – Buddhi, Dharmi i Sanghi i razvija povjerenje prema duhovnoj praksi. Nakon toga, primljeni su Pratimoksha zavjeti za svjetovne osobe kao i zavjeti bodhisattve. Pratimoksha zavjeti su također znani kao “zavjeti za individualno oslobođenje” i predstavljaju vanjsku razinu obaveze prema prakticiranju. Unutrašnja razina obaveze prema praksi su bodhisattvini zavjeti u Mahayani. To je razvoj nemjerljivog suosjećanja za sva osjetilna bića uz duboku svjesnost praznine koja je krajnja priroda fenomena. U stvari, bodhichitta je samo srce i razlikovno obilježje Mahayane. Rečeno je da je bodhichitta potrebna na početku, tokom cijelog puta i na kraju Mahayana puta.

Sljedeći dan, šestog listopada započeo je povoljno s molitvom ‘utočištu’ i velikim prinosom mandale. Rinpoche je dao usmeno objašnjenje teksta zvanog “Tri osnovna aspekta puta” (Tib. Lam-g’tso r’nam-g’sum) koji je sastavio Lama Je Tsong khapa. Ovaj tekst, iako malen, sadržava suštinu svih učenja sutre koja su osnova sva tri kotača – Hinayane, Mahayane i Vajrayane. Tri glavna principa, kao što se spominje u tekstu,odnose se na um odricanja od prianjanja za prolazno, bodhichittu i ispravno gledište  ‘prazninu’. Kao što se građevina može srušiti ako je njezin temelj slab, ako je naš temelj slab (koji čine sutra učenja), naša tantrička praksa neće donijeti plodne rezultate. Korjenski tekst je objašnjen jasno i u detalje prije primanja tantričkog opunomoćenja koje je uslijedilo sljedećeg dana.

Sedmog listopada Rinpoche nas je inicirao u praksu Bijele Tare ‘Kotač mudrosti’, za dug život (Tib. Yeshe Korlo Drolkar tse’ring’). Ovu je praksu Rinpoche primio direktno u usmenom učenju od prošlog H.E.Kyabje Trijang Rinpoche-a i u nekoliko navrata od Njegove Svetosti Dalai Lame. Rinpoche je također prakticirao tantru Bijele Tare u svojim prijašnjim inkarnacijama i u tome postao meditacijski majstor. Opunomoćenje je preneseno u cijelosti, sadržavajući nekoliko grupa opunomoćenja za praksu u različite svrhe, kao na primjer za dug život, akumulaciju zasluga, sazrijevanje mudrosti, itd.

Članovi naše Sanghe bili su zahvalni Rinpoche-u za prekrasno učenje i praksu koju nam je u svojoj ljubaznosti podario. Kao učenici smo se u skladu sa željom Rinpoche-a obvezali na temelju primljenih zavjeta da ćemo nastaviti prakticirati zajedno kao grupa sa izraženom motivacijom da to bude u korist svih osjetilnih živih bića, a kada savladamo tehniku prakse, organizirat će se ‘povlačenje’ (retreat) na ovu tantru jednom godišnje.

Geshe Alak Tsawa Rinpoche ponovo u Zagrebu učenje od 23. do 28. 10. 2013.

Učenje koje je otvoreno samo članovima Padmasane centru za budistički studij, budući da je zamišljeno kao dio budističkog studija i detaljnog duhovnog treninga u trajanju od tri godine

Učenje je usklađeno s duhovnom tradicijom Gelug škole i autentičnom tradicijom usmenog prijenosa od pandita Gedun Drup, prvog Dalaj Lame, koji je bio jedan od osobnih učenika Je Tsong Khape, utemeljitelja Ganden-pa, kasnije imenovanih Gelug-pa. Seminaru u Zagrebu je pristupilo trideset članova Sanghe Padmasane koji su bili spremni preuzeti zavjete za preliminarnu duhovnu praksu.
Učenje o devet razina posebnih preliminarija, ‘thunmo-majin-pa ngon-dro’, započinje s ceremonijom uzimanja Utočišta, pratimoksha i bodhisattva zavjetima. Budući da se obično u prezentiranju mahayanskog učenja na zapadu  premalo  govori o samom Utočištu, njegovoj svrsi, smislu, cilju i kvalitetama, Alak Tsawa Rinpoche je posvetio posebnu pažnju važnosti samog Utočišta, kako bi studenti produbili svoje znanje i bolje razumjeli potrebu osmišljavanja ispravne motivacije u procesu okretanja uma od lijepljenja za trivijalne svjetovne stvari. Utočište u trojakom dragulju prvi je korak u preliminarnoj praksi na budističkoj stazi, stoga je ono izuzetno važno, jer omogućuje potpunu psihičku, mentalnu i duhovnu pripremu za ispravnu i cjelovitu preliminarnu praksu koja ima za svrhu akumuliranje pozitivnih vrlina, koje su sam temelj svim duhovnim vježbama u sutri i tantri. Cilj je postignuće posebnog uvida o sebi i životu. U preliminarnim praksama praktikant se suočava sa svojim destruktivnim mentalnim stanjima koje treba prepoznati i pročistiti, razvijajući kroz to svjesnost o vlastitim navikama i karakteru budućih postupaka. U tom naporu suočavanja i prepoznavanja onog što je štetno, praktikant treba posebne i detaljne upute koje će mu pomoći u dnevnoj praksi kako bi ona imala smisla.
Nakon toga uslijedilo je učenje na osnovi korijenskog teksta ‘dGa-lDen Lha-brGye-ma’. U tom  kontekstu dato je opunomoćenje  i objašnjenje prakse na guru jogu, a na osnovi usmene tradicije Kyabje Trijang  Rinpochea Dorje Chang-a,  tutora H.H. Dalaj Lame.
Po prvi puta u mahayanskoj Gelug-pa tradiciji koja se sluša u Hrvatskoj u duhu rime-a, čulo se znalačko, autentično objašnjenje ‘Yon-ten bZhi-Gyur-me’ (temelj svih kvaliteta), koju je sastavio Jhe Tsong Khapa. U ovom izuzetnom korijenskom tekstu molitve obuhvaćeni su svi stupnjevi u duhovnom treningu uključujući i postignuće iluzornog tijela i jasne svijetlosti (budine prazne prirode uma).
Zatim je uslijedila inicijacija u Vajrasattva tantričku praksu u jab-jum tradiciji (otac-majka), na osnovi usmenog prijenosa kojeg je Geshe Alak Rinpoche primio od istinskog jogina Pannang Rinpochea. Dalje je uslijedilo objašnjenje same prakse zasnovane na posebnoj metodi koja omogućuje izuzetno brzo i efikasno pročišćenje uma praktikanta tokom izvođenja preliminarnih praksi.
Kao čin zahvalnosti za detaljna učenja i primljena opunomoćenja prisutni su prinijeli supstance na posvećenje i sudjelovali u obrednoj molitvi Lama Chopa, međusobno dijeleći Tsog  i torme prinesene velikoj mandali tisuću božanstava u snježnoj zemlji kako bi kroz to primili završne blagoslove. Rinpoche je nakon toga svima podijelio zaštitne vrpce i sliku statue bude iz Bodh Gaye i obećao da će sve članove Sanghe Padmasane uvrstiti u svoju dnevnu molitvu. Budući da Rinpoche podučava dharmu isključivo na tibetanskom prijevod je na hrvatski odradio Dragutin Šmalcelj (Genla Lobsang Norbu), duhovni mentor H.B.D. Padmasane i Rinpocheov bliski prijatelj duže od dvije decenije.

Boravak Geshe Alak Tsawa Rinpoche-a u Zagreb, od 05.11. do 10. 11. 2015.

Rinpoche je u okviru bodhisattva yane podučavao korijenski tekst kadam Geshe Langri Thangpa “Osmodjelni trening uma” uz izjednačavanje s drugima,
zamjenu sebe za druge i tong-len praksu u usmenoj tradiciji lame Urgyen Tseten-a, loza Atishe.

Alak Rinpoc photos-Zagreb 2015 021 (Small)