POVLAČENJE 2003.

Povlačenje na Vajrasattva Buddhu 0d 07.06. do 11.06. 2003. u tibetanskom mjesecu Saga Dawa (Duchen) Retreat predvodi Upasaka Lobsang Norbu

Saga Dawa je mjesec izuzetno važan u budističkom kalendaru, u toku kojeg je princ Siddharta (Buddha Shakyamuni), postigao samyak sambhodi i otišao u parinirvanu.

retreat2003

U povlačenju sudjeluju članovi Hrvatskog budističkog društva ‘Padmasana’.

Početak retreata bio je ispunjen pripremama koje su obvezne za ulaz u višednevni retreat.

Korijenski tekst koji je poslužio kao priprema za povlačenje bio je osnova za meditativnu i mantričku 100-složnu praksu tokom retreata, u cilju pročišćenja i akumuliranja pozitivnih zasluga tokom znakovitog budističkog mjeseca Saga Dawa, s posebnim pozitivnim znamenjem. Korijenski tekst u originalu nosi naslov ‘Dorje Sempa Thug-kyi Nying-po Zhe-jva-wa Zhug-so’, što doslovno znači ‘Kapljice srca Vajrasattve’ ili ‘Suština srca Vajrasattve’. Veliki yogi Urgyen Chogyur Lingpa otkrio je ovu skrivenu nebesku riznicu (nam-ter), kod mjesta Seng Nam Drag u provinciji Kham (Istočni Tibet). To mjesto je jedno od 25 velikih svetih mjesta starog Tibeta.

Lama Chogyur Lingpa pronašao je ovu riznicu (tekst), zapisanu na Dakini jeziku, a prema predskazanju samog učitelja Lingpa-e. Kasnije je zapisana ljudskim pismom od njegovog učenika Sherab Gyaltsen-a.

Praksa po ovom tekstu podijeljena je u 3 razine: priprema, glavna praksa i završna praksa s prinosom tormi zaštitnicima – Shikyong i Vajrasattvi. Vizualizacijom mandale pet primordijalnih mudrosti i invokacijom 100-složnih mantri pet Buddha obitelji.

Nakon toga slijedi praksa pročišćenja stosložnom mantrom Vajrasattve uz unutarnju vizualizaciju po tekstu i detaljnim usmenim instrukcijama za praksu na vanjskog Vajrasattvu i to po satnici dnevnog reda zasjedanja.

Na kraju je upriličena velika završna molitva s posvećenjem zasluga i ritualnim obredom prinosa tsog torme s molitvom tashi shog.

Vajrasattva retreat imao je izuzetno pozitivan utjecaj i povoljne znakove kod sudionika tako da postoji želja da se on uskoro ponovi.

Svi oni koji su primili opunomoćenje za praksu Vajrasattve tokom seminara s Ayang Rinpoche-om na Sljemenu, a nisu članovi društva ‘Padmasana’, mogu se slobodno uključiti u sljedeći retreat na Vajrasattva Buddhu.

Neka sve bude povoljno i za dobro svih.

H.B.D. ‘Padmasana’