Pismo potpore UN-a i pismo potpore predsjednika Josipovića Padmasani za promicanje kulture nenasilja.Previous Article

Dragi prijatelji,

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article

S radošću vam želimo priopćiti ciljeve i namjere kojima smo se vodili pri pokretanju Hrvatskog budističkog društva ‘Padmasana’.

Osnovni cilj Hrvatskog budističkog društva ‘Padmasana’ je promicanje dragocjene riznice budističke kulture i mudrosti koja svojim sadržajima može oplemeniti život današnjeg čovjeka i pomoći u unapređivanju počesto zaboravljenih neprolaznih vrijednosti unutrašnjeg duhovnog života.

Njegovanjem ove mudrosti srca razvijaju se mnoge ljudske vrline: mir, nenasilje, suosjećanje i istinska ljubav prema drugima. Time se razvija i svijest o zajedništvu i međuzavisnosti svega, o cjelini čiji smo djelić postali već samim rođenjem.

Cilj promicanja vrijednosti ove drevne mudrosti je podsjećati na sličnosti među nama i na dobro u nama te primiriti doživljavanje raznolikog i različitog kao nečeg tuđeg i stranog. U tom bi smjeru valjalo ustrajati u novome tisućljeću. Promicanje vrijednosti budističke kulture i mudrosti u našoj Hrvatskoj nema na umu mijenjanje bogatog nasljeđa očeva ili stoljećima prisutne duhovnosti, već obogaćivanje i osmišljavanje tog nasljeđa i duhovnosti novim uvidima, usmjerenima prema buđenju spoznaja o postojećim vrijednostima vlastite tradicije i kulture duha.

Neka sva osjetilna bića budu oslobođena patnje i uzroka patnje. Neka dosegnu krajnji mir, sreću i uzvišenu mudrost jednakosti u suosjećanju i ljubavi prema svemu što živi i osjeća.